BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LEPONO

Hiển thị kết quả duy nhất

Bơm chìm nước thải Lepono là dòng bơm nước thả chìm. Máy bơm dùng để xử lý nước thải hoặc hút nước tầng hầm. Máy bơm chìm nước thải có nhiều ứng dụng. Trong đó có cả những ứng dụng dưới nước và có cả những ứng dụng trên cạn.

Máy bơm chìm nước thải Lepono thường dùng trong trạm xử lý nước thải ở các thành phố. Các khu công trình thoát nước, ứng dụng bơm nước thải công nghiệp. Ngoài ra, bơm nước thải sinh hoạt, bơm nước cống, nước bể, nước giếng…

Máy bơm chìm nước thải còn thường được sử dụng trong các hồ, bể thu nước mưa, bể thu nước thải, các bể bơi. Các khu chung cư, khu tập thể giúp cho việc xử lý nguồn lượng lớn nước thải dễ dàng, đơn giản hơn.

Copyright 2019 © Máy Bơm Minh Hiếu | Thiết kế bởi Web Bách Thắng