BƠM NƯỚC THẢI - BƠM TÕM

Showing 1–32 of 38 results

Bơm chìm nước thải (bơm tõm) là dòng máy bơm chuyên dùng cho nước thải. Môi trường làm việc ngập hoàn toàn trong nước.
Máy bơm chìm nước thải không thể thiếu trong hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước. Máy bơm có công dụng bơm hút, di chuyển nguồn chất thải dạng lỏng.

Bơm chìm nước thải – tõm được sử dụng khá linh hoạt cho nhiều mục đích khác nhau. Có thể dùng bơm hố móng, tát nước ao, hồ, cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp. Bơm được thiết kế để vận hành tự động nên dòng bơm này rất dễ sử dụng.

Copyright 2019 © Máy Bơm Minh Hiếu | Thiết kế bởi Web Bách Thắng